VELKOMMEN TIL BRATTINGSBORG GODS

 forside 2

På sydspidsen af Samsø finder du Brattingsborg Gods. Her ligger det midt i Samsøs smukke natur - omkranset af marker, skov og hav.

Godset, hvis historie går tilbage til 1200-tallet, dækker et areal på 2.367 ha og drives i dag som en moderne landbrugsvirksomhed med fokus på markbrug, svineproduktion, skovdrift, jagt og boligudlejning.

Udover Brattingsborg består godset af avlsgårdene Hjalmarsgård, Vesborggård, Sannholm og Bisgård. Dertil kommer områderne Nordby Hede og Mårup Skov samt øerne Vejrø, Kyholm, Lindholm, Lindholm Rumpe, Karlskold, Bosserne, Hjortholm, Mejlsholm og Ydersteholm.

På de følgende sider kan du læse mere om godsets historie og driftsgrene, ligesom du finder information om godsets boligudlejning, ferielejligheder ved Vesborg Fyr og øvrige publikumsrettede aktiviteter.

God fornøjelse!

180-pixel