AKTIVITETER

 aktiviteter 1

Brattingsborg Gods drives i dag som en moderne virksomhed med cirka 20 ansatte og et areal på 2.367 ha, svarende til cirka 20% af Samsøs samlede areal. De primære forretningsområder er markbrug, svineproduktion, skovdrift, jagt og boligudlejning.

Markbruget omfatter bl.a. økologisk afgræsning af fredede øer i Stavns Fjord, dyrkning af korn m.m.

Fra svineproduktionen leveres der grise til Danish Crown, hvorfra kødet eksporteres videre til de respektive markeder.

Endelig består virksomheden Brattingsborg Gods af skovdrift, jagt og udlejning af huse – områder, der bl.a. bidrager økonomisk til opretholdelse af godsets mange kultur- og naturværdier.

180-pixel