JAGT

 jagt 1 

På Brattingsborg Gods drives jagten som en forretning med bl.a. arealudlejning til konsortier, afholdelse af dagjagter og salg af forårsbukke samt afskudsklare dåhjorte. Dette varetages af godsets skytte.

Vildtpleje og fasanopdræt

En vigtig opgave for jagten er at pleje terrænet til gavn for flora og fauna generelt samt sikre optimale levebetingelser for vildtet. Dertil kommer vedligeholdelse af flere kilometer levende hegn, insektvolde og remisser, der bidrager til insektproduktion og redeskjul.

Muflonfår, havfugle og spættet sæl

På Nordby Hede, der også hører til Brattingsborg Gods, er der både dåvildt og råvildt. Det samme gælder for arealerne Bisgård og Sannholm, hvor der også er harer, fasaner og ænder.

På Vejrø, der ligger ½ times sejlads fra Stavns Fjord, findes en stor bestand af muflonfår og vilde fasaner. På og omkring øerne Kyholm, Lindholm, Lindholm Rumpe og Bosserne findes nogle af Danmarks største populationer af havfugle. På Bosserne er der endvidere en stor bestand af spættetsæl. Øerne Hjortholm, Mejlsholm og Ydersteholm ligger i Stavns Fjord, og er alle vigtige ynglepladser for områdets havfugle.

 

 

Jagtleje

Ønsker du at leje en dagjagt,

skyde en forårsbuk eller en

dåhjort, kan du kontakte

Brattingsborg Jagtvæsen.

Hundefoder

Hos Brattingsborg Jagtvæsen 

kan du købe kvalitets

hundefoder af mærket Oliver´s

Adult.

Vildt

Private kan købe nedlagt vildt

i mindre omfang.

 

Kontakt

Brattingsborg Jagtvæsen.

Skytten, tlf. 23 23 46 36.

180-pixel