MARKBRUG

markbrug 1

Brattingsborg Gods driver bl.a. et stort markbrug, der varetages af godsets inspektør. Til markbruget er endvidere tilknyttet en række maskinførere og en landbrugselev. 

Til et stort landbrug hører som bekendt også store maskiner. På Brattingsborg Gods består maskinparken bl.a. af en mejetærsker, otte traktorer og diverse markmateriale.

Når maskinerne ikke anvendes på godsets egne marker, varetager de ofte opgaver for andre landbrug på Samsø.

Frø, raps og korn

Af godsets samlede areal på 2.367 ha benyttes 1.029 ha til landbrugsformål, og boniteten er meget varierende. Cirka 600 ha består af god lermuldet jord, mens cirka 215 ha består af let leret sandjord og 215 ha af mild sandjord.

På Brattingsborg Gods dyrkes der bl.a. foderbyg- og hvede til godsets svineproduktion, frøgræs til DLF Trifolium og raps til DLG.

 

 

180-pixel