SKOV

 skov 1

Af Brattingsborg Gods’ samlede areal på 2.367 ha består cirka 870 ha af skov og plantager fordelt over sydspidsen af Samsø, Nordby Hede og Mårup Skov. Alle arealerne drives som traditionel skov – et arbejde, der varetages af godsets skovmaskinfører og en ekstern skovrider samt skoventreprenører.

Et rigt dyreliv

På sydøen ligger Brattingsborg Gods omkranset af godt 250 ha skov, der overvejende består af løvtræer, såsom bøg, eg, ask og ær. Her byder skovens vegetation endvidere på enge, moser og søer samt et rigt dyreliv. Grundet nordøens mere sandede arealer og et mindre nedbør består Nordby Hede og Mårup Skov primært af nåle- og birketræsplantager.

Træ, flis og brænde

Brattingsborg Gods iværksætter jævnligt genplantningsprojekter, så skovene hele tiden bevares og vedligeholdes. Skoven er løbende under forandring – senest er der plantet en række nye kulturer, bl.a. sitkagran, fyr, eg og bøg, i Brattingsborg Skov samt på Nordby Hede og i Mårup Skov.

Det bedste træ fra godsets skove sælges til tømmer og finér. Derudover leveres en del af træet som flis til Nordby Varmeværk, mens resten sælges som brænde til private.

Pas godt på skoven

Skovene under Brattingsborg Gods er privatejet, men offentlig færdsel på veje og stier er tilladt for gående og cyklister fra kl. 6.00 til solnedgang.

Motorkøretøjer er kun tilladt fra 1. maj til 31. maj og fra 1. oktober til 31. oktober og kun ad den direkte vej fra indkørslen til Brattingsborg Skov og til Lushagen. Parkering må kun finde sted på P-pladsen før skoven eller på P-pladsen ved stranden.

Ved afholdelse af særlige arrangementer i skovene skal der indhentes skriftlig tilladelse fra Brattingsborg Godskontor.

 

Brændesalg

Brændesalg sker ved henvendelse til
godskontoret på tlf. 8659 3066.
Afhentning/opsavning sker i perioden 01.11 - 31.03.
Skoven kan enkelte dage være lukket pga. jagt.


Se prisliste, klik her

180-pixel