SVINEPRODUKTION 

svin 1

Brattingsborg Gods driver bl.a. en svineproduktion, der varetages af en driftsleder og fem medarbejdere. Produktionen foregår i avlsbygningerne Hjalmarsgård og Vesborggård, hvorfra der årligt leveres godt 20.000 slagtesvin til Danish Crown i Horsens.

Klimastald og naturlig ventilation

Svineproduktion kræver stor ekspertise og løbende opdatering af stald- og foderinventar. Hjalmarsgård huser bl.a. godsets søer, hvor de går i et moderne løsdriftsstaldsystem. Derudover består Hjalmarsgård af to-klimastald til smågrise, ligesom gården huser godt 20% af godsets slagtesvin. De resterende slagtesvin fra 40 kg holder til på Vesborggård, der består af et kompleks på 10 stalde med naturlig ventilation.

Særlige dyrevelfærdskrav

Idet Brattingsborg Gods bl.a. leverer Englandsgrise, skal produktionen efterkomme en række særlige dyrevelfærdskrav om øget plads til søerne og dybstrøelse, ligesom søerne skal gå løse i hele drægtighedsperioden.

For at producere cirka 20.000 slagtesvin om året skal der bruges store mængder foder. Årligt leverer godsets markbrug således godt 1.000 tons byg og 2.000 tons hvede til svineproduktionen. Derudover indkøbes der cirka 2.000 tons byg og hvede fra andre markbrug på Samsø.

180-pixel