FÆRDSEL I SKOVEN

Skovene under Brattingsborg Gods er privatejet, men offentlig færdsel på veje og stier er tilladt for gående og cyklister fra kl. 6.00 til solnedgang.

Motorkøretøjer er kun tilladt fra 1. maj til 31. maj og fra 1. oktober til 31. oktober og kun ad den direkte vej fra indkørslen til Brattingsborg Skov og til Lushagen. Parkering må kun finde sted på P-pladsen før skoven eller på P-pladsen ved stranden. Se iøvrigt infotavle ved indkørsel til skoven.

Ved afholdelse af særlige arrangementer i skovene skal der indhentes skriftlig tilladelse fra Brattingsborg Godskontor.

180-pixel